สมัครงาน / อบรม

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 สงขลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

  • อัพเดทวันที่ 27 ม.ค. 60
  • 648 อ่าน
Email

.