สมัครงาน / อบรม

สำนักพัฒนาน้ำบาดาล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง วิศวกร(โยธา) โครงการศึกษาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาดจากน้ำบาดาลกร่อยเค็มหรือมีค่าสารละลายรวมสูงตามความเหมาะสมแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

  • อัพเดทวันที่ 3 ก.พ. 60
  • 669 อ่าน
Email

.