สมัครงาน / อบรม

ประกาศสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้การคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเพื่อปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านน้ำบาดาลและเครือข่ายเพื่อการบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่างยั่งยืนเป็นรายแอ่ง ตำแหน่งนักภูมิศาสตร์สารสนเทศ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

  • อัพเดทวันที่ 7 ก.พ. 60
  • 744 อ่าน
Email

.