สมัครงาน / อบรม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย (Riverbank Filtration) ระยะที่ 2 "การศึกษาออกแบบขั้นรายละเอียดและงานก่อสร้าง (Riverbank Filtration Phase 2 : Detailed Study and Construction) และโครงการศึกษาและสำรวจแหล่งน้ำพุร้อนเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมท้องถิ่น ในเขตอุทยานแห่งชาติ กรณีพื้นที่ศึกษาอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน และอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว

  • อัพเดทวันที่ 19 พ.ค. 60
  • 646 อ่าน
Email

.