สมัครงาน / อบรม

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

  • อัพเดทวันที่ 8 พ.ย. 65
  • 707 อ่าน
Email