สมัครงาน / อบรม

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

  • อัพเดทวันที่ 15 ธ.ค. 65
  • 745 อ่าน
Email