สมัครงาน / อบรม

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

  • อัพเดทวันที่ 6 ม.ค. 66
  • 2,114 อ่าน
Email

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

1. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ  
2. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
3. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
4. ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
5. ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
6. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
7. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
8. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 
สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://dgr.thaijobjob.com/
ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2566 - 3 กุมภาพันธ์ 2566
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล 
โทรศัพท์ 0 2666 7003
 
*ต้องผ่าน ภาค ก.