สมัครงาน / อบรม

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 9 บัญชี (รับสมัครระหว่างวันที่ 1-9 พฤษภาคม 2566)

  • อัพเดทวันที่ 21 เม.ย. 66
  • 3,798 อ่าน
Email

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 9 บัญชี (รับสมัครระหว่างวันที่ 1-9 พฤษภาคม 2566)

1. ตำแหน่งวิศวกร
2. ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย
3. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (บัญชีส่วนกลาง)
4. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (บัญชีสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3)
5. ตำแหน่งช่างเจาะบ่อบาดาล (บัญชีสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3)
6. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (บัญชีส่วนกลาง)
7. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (บัญชีส่วนกลาง)
8. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (บัญชีสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6)
9. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ (บัญชีส่วนกลาง)

เว็บไซต์ : https://dgr.thaijobjob.com/