สมัครงาน / อบรม

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

  • อัพเดทวันที่ 24 เม.ย. 66
  • 1,089 อ่าน
Email