สมัครงาน / อบรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งช่างเจาะบ่อบาดาล

  • อัพเดทวันที่ 19 พ.ค. 66
  • 912 อ่าน
Email