สมัครงาน / อบรม

ประกาศรับสมัครงานจ้างเหมา ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารกลาง ค่าใช้จ่าย โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการและ อนุรักษ์น้ำบาดาลอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  • อัพเดทวันที่ 19 พ.ค. 66
  • 1,042 อ่าน
Email
ประกาศรับสมัครงานจ้างเหมา ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารกลาง
ค่าใช้จ่าย โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์น้ำบาดาลอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
รายละเอียดดังนี้
1. ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี(ในทุกสาขาวิชา)
 
2. ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านธุรการและบันทึกข้อมูล
วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. (ในทุกสาขาวิชา)
 
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร (หากนำเอกสารมาไม่ครบจะไม่รับพิจารณา) 
- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว (ไม่เกิน 6 เดือน)
- ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) และใบประกาศนียบัตร
- สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน
- เอกสารอื่นๆ (Resume/Experience/ใบสด.9/ใบขับขี่)
 
สนใจติดต่อขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนฝึกอบรม
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล อาคาร 1 ชั้น 9
ในวันทำการราชการ เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2566
ติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0 2666 7168