ข่าวสารนํ้าบาดาล

ข้อควรรู้ ก่อนเจาะ และก่อนใช้น้ำบาดาล

  • อัพเดทวันที่ 5 ต.ค. 66
  • อ่าน 530
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
 
การเจาะน้ำบาดาล 
มีทั้ง “บ่อราชการ” และ “บ่อเอกชน”
 
👉 บ่อราชการ…ที่ภาคราชการ/ส่วนราชการท้องถิ่น ดำเนินการเจาะให้โดยใช้งบประมาณของรัฐ เช่น บ่อที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ดำเนินการเจาะให้…จะเป็นโครงการที่รัฐให้การสนับสนุน ประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเรื่องเจาะบ่อ แต่ต้องส่งมอบแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกลุ่มเกษตรกร เพื่อทำหน้าที่ดูแลและบำรุงรักษาให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง
 
👉 บ่อเอกชน หรือบ่อส่วนตัว…ประชาชน/เกษตรกร/ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ดำเนินการเจาะโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง เพื่อใช้เองในพื้นที่ส่วนบุคคล 
 
ดังนั้น ประชาชนที่มีความประสงค์จะเจาะน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาลในทุกจังหวัด ที่มีความลึกจากผิวดินเกินกว่า 15 เมตร ทั้งเพื่อใช้อุปโภคบริโภค เกษตรกรรม ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม รวมถึงการจัดทำระบบประปาในชุมชน ต้องดำเนินการโดย “ช่างเจาะน้ำบาดาล” ซึ่งได้รับหนังสือรับรองจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และขออนุญาตเจาะน้ำบาดาล และขออนุญาตใช้น้ำบาดาลอย่างถูกต้อง
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง