ข่าวสารนํ้าบาดาล

การขออนุญาตเจาะ/ใช้น้ำบาดาล

  • อัพเดทวันที่ 21 พ.ย. 66
  • อ่าน 430
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email

💦 ประชาชนผู้ที่มีความประสงค์จะเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาลในทุกจังหวัด ที่มีความลึกจากผิวดินเกินกว่า 15 เมตร ต้องไปยื่นขอรับใบอนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับ

สถานที่ติดต่อขอรับใบอนุญาตเจาะและใช้น้ำบาดาล 

👉 กรุงเทพมหานคร 
ยื่นคำขอได้ที่ สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 

👉 จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น และเชียงใหม่ 
ยื่นคำขอได้ที่ เทศบาล หรือ องค์การบริหารส่วนตำบล 

👉 สำหรับพื้นที่อื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวถึงข้างต้น ยื่นคำขอได้ที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 


มิสเตอร์บาดาลขอแนะนำเอกสารสำคัญที่ต้องเตรียมไปด้วยในเบื้องต้นครับ ทั้งนี้ พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่สามารถขอเอกสารเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ เพื่อให้หลักฐานหรือข้อมูลประกอบมีความสมบูรณ์มากขึ้นครับ

หากต้องการปรึกษาเรื่องการขออนุญาตเจาะและใช้น้ำบาดาลติดต่อสอบถาม ได้ที่ 
สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โทร. 0 2666 7324 ในเวลาทำการ