ข่าวสารนํ้าบาดาล

การรายงานการใช้น้ำบาดาล ตามแบบ นบ./11

  • อัพเดทวันที่ 25 ก.ค. 65
  • อ่าน 1,175
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
     ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลมีหน้าที่ต้องส่งรายงานการใช้น้ำบาดาล (นบ./11) ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ทุกเดือนภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
 
     การรายงานการใช้น้ำบาดาลนั้น เป็นประโยชน์อย่างมากนอกจากจะเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว ผู้ใช้น้ำบาดาลยังสามารถทราบอัตราการใช้น้ำในแต่ละวันหากเกิดกรณีน้ำรั่ว หรือกรณีเครื่องวัดปริมาณน้ำเสีย ก็สามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที 
 
     ทั้งนี้ หากละเลยไม่จัดทำรายงานการใช้น้ำบาดาลหรือไม่ส่งรายงานการใช้น้ำบาดาล พนักงานเจ้าหน้าที่จะทำการประเมินปริมาณการใช้น้ำตามปริมาณน้ำบาดาลสูงสุดที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต จะทำให้ผู้ใช้น้ำบาดาลต้องจ่ายค่าใช้น้ำบาดาลสูงเกินกว่าที่ใช้จริง

     ดาวน์โหลดรายงานการใช้น้ำบาดาล 
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง