สารหนู

  • อัพเดทวันที่ 6 ม.ค. 66
  • อ่าน 1,189
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
     สารหนู เป็นสารพิษที่เป็นอันตรายร้ายแรง การบริโภคอาหารหรือน้ำดื่มที่ปนเปื้อนสารชนิดนี้ในปริมาณมากเกินไป ตลอดจนการสูดหายใจหรือสัมผัสทางผิวหนัง อาจส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาว หรือเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ แต่สารหนูก็นำมาใช้ประโยชน์หลายอย่าง โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรม ได้แก่ รักษาเนื้อไม้ในอุตสาหกรรมไม้อัด กำจัดศัตรูพืช ถนอมหนังสัตว์ เติมแต่งสารตะกั่วในแบตเตอรี่และทองแดง เป็นส่วนประกอบในการผลิตแก้วบางชนิด 
     💁🏻‍♂️ มิสเตอร์บาดาล นำข้อมูลความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นพิษของสารหนูมาเสนอให้ทุกท่านรับทราบ พึงระวัง และหลีกเลี่ยงครับ

แท็กที่เกี่ยวข้อง