ตะกั่ว

  • อัพเดทวันที่ 31 ม.ค. 66
  • อ่าน 736
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
ตะกั่ว เป็นโลหะอ่อนที่มีจุดหลอมเหลวต่ำ สามารถรีดหรือตีขึ้นรูปได้ง่าย นำมาใช้ประโยชน์ในการผลิตแบตเตอร์รี่ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สี และหัวกระสุน จัดเป็นโลหะที่มีการใช้มากที่สุดเป็นอันดับห้ารองจาก เหล็ก อะลูมิเนียม ทองแดง และสังกะสี ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลเพื่อการบริโภค ต้องมีค่าไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร

แท็กที่เกี่ยวข้อง