แคดเมียม

  • อัพเดทวันที่ 31 ม.ค. 66
  • อ่าน 937
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
แคดเมียม เป็นโลหะหนัก (heavy metal) ชนิดหนึ่ง ซึ่งสามารถปนเปื้อนกับสิ่งแวดล้อมและตกค้างในอาหาร เป็นอันตรายในอาหาร (food hazard) ประเภทอันตรายทางเคมี (chemical hazard) อย่างไรก็ตาม ประโยชน์จากสารประกอบแคดเมียมก็ใช้ทำสารกำจัดเชื้อรา กำจัดแมลง กำจัดหนอน ใช้เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี เม็ดสี สี และแก้ว นอกจากนี้ยังใช้ในอุตสาหกรรมการถ่ายภาพ และการเคลือบมัน

แท็กที่เกี่ยวข้อง