ข่าวสารนํ้าบาดาล

ทราบหรือไม่ว่า...ปริมาณน้ำบาดาล และการใช้น้ำบาดาลในประเทศไทย...มีอยู่เท่าใด

  • อัพเดทวันที่ 21 ก.ค. 66
  • อ่าน 4,230
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
💁🏻‍♂️ ทราบหรือไม่ว่า...ปริมาณน้ำบาดาล และการใช้น้ำบาดาลในประเทศไทย...มีอยู่เท่าใด
 
ประเทศไทยมีน้ำบาดาลกักเก็บอยู่ใต้ดิน ปริมาณทั้งหมด 1,137,713 ล้านลูกบาศก์เมตร
 
ในแต่ละปีมีปริมาณน้ำบาดาลเพิ่มเติม ประมาณ 81,300 ล้านลูกบาศก์เมตร
โดยมีปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถนำมาใช้ได้ 60,975 ล้านลูกบาศก์เมตร 
 
ขณะที่ ปัจจุบันมีการนำน้ำบาดาลมาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตร และอุตสาหกรรม 14,741 ล้านลูกบาศก์เมตร
 
กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจึงมีภารกิจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล ซึ่งเป็นฐานการผลิตสำหรับภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างมีมาตรฐาน ให้บริการประชาชนเพื่อตอบสนองความต้องการน้ำ โดยไม่ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เกิดความสมดุลในการนำมาใช้อย่างคุ้มค่า เป็นธรรม และยั่งยืน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรสมรรถนะสูงในการสร้างความมั่นคงด้านน้ำบาดาลในทุกสถานการณ์ ให้ใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายในปี 2570”
 
 
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง