ข่าวสารนํ้าบาดาล

กรมน้ำบาดาล และ ส.ป.ก. ลงนาม MOU ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน

  • อัพเดทวันที่ 25 ก.ย. 66
  • อ่าน 332
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 29 ภาพ
 
     วันที่ 25 กันยายน 2566 นายยงยุทธ นาควิโรจน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และอีก 15 หน่วยงาน โดยมี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี และนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กล่าวต้อนรับและรายงานการจัดงานฯ ซึ่งภายในงานมีการแสดงนิทรรศการภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ร่วมแสดงผลงานภารกิจกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และการดำเนินงานน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ณ อาคารศาลาพระมิ่งขวัญ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร (ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร) อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
     การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการวางแผนและสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาพื้นที่ โดยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสนับสนุนทางเทคนิควิชาการในการวางแผนยกระดับโครงสร้างพื้นฐานให้เกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินมีความเป็นอยู่ที่ดี รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคที่เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด ในส่วนของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จะสนับสนุนการเจาะสำรวจ การพัฒนาบ่อน้ำบาดาล การออกแบบระบบกระจายน้ำ การติดตาม ฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล และอำนวยความสะดวกในการขออนุญาตเจาะ-ใช้น้ำบาดาล ตาม พ.ร.บ.น้ำบาดาล รวมถึงบูรณาการข้อมูลและองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงาน เพื่อพัฒนาพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินให้เกษตรกรมีน้ำบาดาลใช้ในการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรอย่างทั่วถึงและยั่งยืน