ข่าวสารนํ้าบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดคูหาสวรรค์ จ.พัทลุง

  • อัพเดทวันที่ 18 พ.ย. 66
  • อ่าน 324
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 38 ภาพ
     วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล น้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ พระอุโบสถ วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดยมีพระเทพวิริยาภรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง ประธานฝ่ายสงฆ์ นายกุศล โชติรัตน์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2566 พร้อมด้วยนายสุรินทร์ วรกิจธำรง รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นายยงยุทธ นาควิโรจน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ตลอดจนส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่จังหวัดพัทลุงเข้าร่วมพิธี และร่วมถวายจตุปัจจัยโดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อถวายพระภิกษุ สามเณร บำรุงพระพุทธศาสนา และพระอารามหลวง รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,089,899 บาท (สองล้านแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)
 
     ทั้งนี้ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่สถานศึกษา จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนพัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุง โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย และโรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ  
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดคูหาสวรรค์ จ.พัทลุง
 
     วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล น้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ พระอุโบสถ วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดยมีพระเทพวิริยาภรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง ประธานฝ่ายสงฆ์ นายกุศล โชติรัตน์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2566 พร้อมด้วยนายสุรินทร์ วรกิจธำรง รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นายยงยุทธ นาควิโรจน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ตลอดจนส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่จังหวัดพัทลุงเข้าร่วมพิธี และร่วมถวายจตุปัจจัยโดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อถวายพระภิกษุ สามเณร บำรุงพระพุทธศาสนา และพระอารามหลวง รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,089,899 บาท (สองล้านแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)
 
     ทั้งนี้ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่สถานศึกษา จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนพัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุง โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย และโรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ