ข่าวสารนํ้าบาดาล

กรมน้ำบาดาล เข้าร่วมอบรมสัมมนา “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 40

  • อัพเดทวันที่ 21 พ.ย. 66
  • อ่าน 315
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 9 ภาพ

     วันนี้ (20 พ.ย. 66) เวลา 09.00 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) มอบหมายให้นายเถลิงศักดิ์  เพชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 40 โดยมีผู้บริหารระดับสูงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ และข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ จำนวน 130 คน จาก 8 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงฯ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรน้ำ และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เข้าร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

 

     ทั้งนี้ นายสุรินทร์ วรกิจธำรง รอง อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้เข้าร่วมงานฯ พร้อมด้วยข้าราชการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่บรรจุใหม่จำนวน 18 ราย เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกันฯ ซึ่งมีกำหนดการฝึกอบรม 10 วัน ทั้งในรูปแบบออนไลน์ ห้องเรียน และการศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566 ณ พื้นที่จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี