ข่าวสารนํ้าบาดาล

ทส. หนุนเทคโนโลยีการเจาะ 1,000 เมตร มอบ “กรมทรัพยากรน้ำบาดาล” ลุยสำรวจแหล่งน้ำบาดาลในชั้นหินปูน

  • อัพเดทวันที่ 13 ก.พ. 67
  • อ่าน 104
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email

     รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญเรื่องการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบนโยบายให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลศึกษาและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการสำรวจแหล่งน้ำบาดาลเพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุน โดยเฉพาะพื้นที่หาน้ำยากและประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาด
 

     กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล ได้จัดทำ “โครงการศึกษาสำรวจขั้นรายละเอียดระดับลึกในพื้นที่หินปูนทั่วประเทศ” (ระยะที่ 1) ด้วยงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อศึกษาสภาพทางธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยาของหินปูนทั่วประเทศ ซึ่งเริ่มต้นในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยเป็นอันดับแรก โดยร่วมกับสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (สระบุรี) ดำเนินงานสำรวจธรณีวิทยา สำรวจธรณีฟิสิกส์ และนำเทคโนโลยีการเจาะระดับลึก 1,000 เมตร เจาะสำรวจแบบเก็บตัวอย่างแท่งหิน (Coring) เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงปริมาณและคุณภาพน้ำบาดาลระดับลึกต่างๆ โดยมีพื้นที่ดำเนินการ 5 แห่ง ดังนี้

 

     👉 จังหวัดชลบุรี จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

     (1) บ้านเขาห้ายอด หมู่ที่ 1 ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง

     (2) วัดเขาชีจรรย์ หมู่ที่ 7 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ

 

     👉 จังหวัดระยอง จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

     (3) วัดถ้ำสุวรรณภูผา บ้านทรัพย์แสน หมู่ที่ 5 ตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา

 

     👉 จังหวัดสระแก้ว จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

     (4) บ้านสุขเกษม หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่เมือง อำเภออรัญประเทศ

     (5) วัดนิคมเขาตาก้อน บ้านวิจิตรคาม หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่เมือง อำเภออรัญประเทศ

 

     ทั้งนี้ ผลจากการศึกษาสำรวจดังกล่าวจะนำไปใช้เป็นข้อมูลแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภคบริโภค และฐานข้อมูลสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่ รวมทั้งเป็นการพัฒนาเทคนิคงานเจาะสำรวจน้ำบาดาลระดับลึกซึ่งจะเป็นองค์ความรู้ทางวิชาการแก่บุคลากรด้านน้ำบาดาลต่อไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง