ข่าวสารนํ้าบาดาล

ทส. พร้อมใจถวายพระพร และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ “กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

  • อัพเดทวันที่ 15 ก.พ. 67
  • อ่าน 80
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email

     วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด รวมใจสวมเสื้อสีม่วง เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยความวิริยะอุตสาหะ ทรงมีพระราชปณิธานที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงประชาราษฎร์ตามรอยพระราชบิดา อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศไทย

 

     โอกาสนี้ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมใจกันเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” เพื่อแสดงความจงรักภักดี ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม