ข่าวสารนํ้าบาดาล

“กรมทรัพยากรน้ำบาดาล” จัดอบรม อปท. ซ่อมได้ ครั้งที่ 2 เสริมองค์ความรู้ด้านการดูแลระบบประปาบาดาลให้ท้องถิ่น

  • อัพเดทวันที่ 17 ก.พ. 67
  • อ่าน 107
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
     วันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2567 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักบริหารกลาง จัดฝึกอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาล และการซ่อมบำรุงรักษาระบบประปาบาดาล และระบบกระจายน้ำ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมชากังราว ริเวอร์วิว อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โดยนางอรนุช หล่อเพ็ญศรี อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล มอบหมายให้นายสรศักดิ์ ศรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (กำแพงเพชร) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการซ่อมบำรุงรักษาระบบประปาบาดาลและระบบกระจายน้ำได้อย่างมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านองค์ความรู้ภาคประชาชน ให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีผู้รับการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 80 ราย
 
     ทั้งนี้ มีวิทยากรจากสำนักพัฒนาน้ำบาดาล และสำนักงานผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม กิจกรรมคลินิกน้ำบาดาล จากสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (กำแพงเพชร) และการศึกษาดูงานพร้อมฝึกปฏิบัติด้านการซ่อมและบำรุงรักษาระบบประปาบาดาลและระบบกระจายน้ำ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง