ข่าวสารนํ้าบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดเสวนา "แนวทางการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น"

  • อัพเดทวันที่ 2 เม.ย. 67
  • อ่าน 103
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
 
     วันที่ 2 เมษายน 2567เวลา 14.30 น. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนักบริหารกลาง จัดเสวนาหัวข้อ "แนวทางการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น" ภายใต้กิจกรรม "วันน้ำบาดาลแห่งชาติ" ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมีนายสุประภาพ พัฒน์สิงหเสนีย์ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบการจัดการทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ นายเฉลิม พุ่มไม้ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง และนายสุชาติ ชินวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมเสวนาพูดคุย และแลกเปลี่ยนความรู้จากประสบการณ์ตรงในการทำงานด้านการบริหารจัดการน้ำของหน่วยงาน เพื่อพัฒนาทรัพยากรน้ำและน้ำบาดาลทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณให้มีใช้อย่างยั่งยืน และเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดการบูรณาการข้อมูลร่วมกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านน้ำ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1-12 ร่วมรับฟัง จำนวนกว่า 120 คน