ข่าวสารนํ้าบาดาล

ทส. จัดพิธีสืบสานประเพณีไทย สรงน้ำพระ รดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ 2567

  • อัพเดทวันที่ 10 เม.ย. 67
  • อ่าน 75
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email

     วันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วย ร.อ.รชฏ พิสิษฐบรรณกร ผู้ช่วย รมว.ทส. นายโกเมนทร์ ทีฆธนานนท์ ที่ปรึกษา รมว.ทส. นายนพดล พลเสน เลขานุการ รมว.ทส. และ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. นำคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมสรงน้ำพระ และขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสวันปีใหม่ของไทย เสริมสร้างความสุขความสามัคคีและสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากร อีกทั้งร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม และถ่ายทอดสัญญานผ่านระบบการประชุมทางไกล ไปยังส่วนราชการภายใต้สังกัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ

 

     รมว.ทส. กล่าวว่า ในปีนี้รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการจัดงานสงกรานต์ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชน จึงขอให้ทุกหน่วยงานภายใต้สังกัด ทส.ที่มีพื้นที่ให้บริการแก่ประชาชน เตรียมความพร้อมทั้งในด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกให้เพียงพอแก่การให้บริการประชาชน และช่วงท้ายได้อำนวยพรแก่ผู้เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันสงกรานต์ ขอให้ทุกคนประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพกาย สุขภาพใจ ที่แข็งแรงสมบูรณ์ เป็นข้าราชการที่ดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเป็นกำลังสำคัญของแผ่นดินในการปฏิบัติภารกิจ เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ เพื่อส่งต่อให้ลูกหลานของเราต่อไปในอนาคต

 

     ทั้งนี้ นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เข้าร่วมพิธีฯ และขอพรผู้บริหาร ทส. เพื่อความเป็นสิริมงคล และสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่