ข่าวสารนํ้าบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดงาน “สงกรานต์ชื่นบาน ชาวน้ำบาดาลสำราญใจ” ร่วมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้บริหาร สืบสานประเพณีไทย

  • อัพเดทวันที่ 10 เม.ย. 67
  • อ่าน 113
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
 
     วันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 11.00 น. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567 “สงกรานต์ชื่นบาน ชาวน้ำบาดาลสำราญใจ” โดยมี นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระ พร้อมนำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด รดน้ำขอพรอดีตผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้แก่ นางสาวสมคิด บัวเพ็ง อดีตอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และที่ปรึกษากรมทรัพยากรน้ำบาดาล นายสัมฤทธิ์ ชุษณะทัศน์ อดีตรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นายวิสูตร สมนึก ที่ปรึกษากรมทรัพยากรน้ำบาดาลด้านกฎหมาย นายกมลศักดิ์ บัวอ่อน อดีตผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานทรัพยากรน้ำบาดาล) และนายสุรพล ธรรมสาร ที่ปรึกษาพิเศษด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 
     นอกจากนี้ ได้จัดกิจกรรมการประกวด "เทพีสงกรานต์น้ำบาดาล" โดยเจ้าหน้าที่หน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งประเภทสวยงาม และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้แก่ผู้ชมและผู้เข้าร่วมประกวดทุกคน