ข่าวสารนํ้าบาดาล

ผู้บริหาร ธ.ก.ส. นำทีม หารืออธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เตรียมผลักดัน MOU ใหม่ เพื่อเกษตรกรและผู้ใช้น้ำบาดาลได้ประโยชน์สูงสุด

  • อัพเดทวันที่ 11 เม.ย. 67
  • อ่าน 121
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email

     วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมด้วยนายสุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาน้ำบาดาล นายทนงศักดิ์ ล้อชูสกุล ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 นางสาวอลิน ชินทรารักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ต้อนรับนายเกียรติศักดิ์ พระวร ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และคณะ เพื่อร่วมหารือกรอบแนวคิดในการดำเนินงานรูปแบบใหม่ระหว่าง 2 หน่วยงาน หลังจากที่ผ่านมามีการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 และเตรียมจะผลักดัน MOU ฉบับใหม่ โดยนำศักยภาพของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลในด้านการจัดหาแหล่งน้ำบาดาล ผนวกกับองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการภาคการเกษตรและเป็นแหล่งสนับสนุนเงินทุนของ ธ.ก.ส. จะช่วยให้กลุ่มเป้าหมายทั้งที่เป็นเกษตรกรและผู้ใช้น้ำบาดาลได้รับประโยชน์สูงสุด และยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้น พร้อมกำหนดเป้าหมายเพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดทำแผนปฏิบัติงานร่วมกันให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน

 

 

 

 

 

 

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง