ข่าวสารนํ้าบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักงบประมาณ และ สทนช. ลงพื้นที่ต่อเนื่อง ติดตามผลการบริหารจัดการน้ำบาดาล จ.นครศรีธรรมราช

  • อัพเดทวันที่ 16 พ.ค. 67
  • อ่าน 75
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email

 

     วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยกองแผนงาน และสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (ตรัง) พร้อมนายศันสนะ ธนศิลป์ ผู้อำนวยการส่วนประเมินผลมิติพื้นที่ 2 สำนักงบประมาณ นายธนวัฒน์ สิงห์วนาวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตามและประเมินผลโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) และนายชัยวัฒน์ จันทวี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 4 ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พื้นที่ 60 ไร่บ้านวังลุง หมู่ที่ 6 ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี โดยนายประกอบ คงเขียว เกษตรอำเภอพรหมคีรี กล่าวต้อนรับ ซึ่งพื้นที่เกษตรที่ได้รับประโยชน์ 94 ไร่ เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกเงาะ ลองกอง มังคุด ทุเรียน และพืชผักสวนครัว

 

     ทั้งนี้ ผู้แทนสำนักงบประมาณ และ สทนช. ได้รับฟังรายงานการใช้ประโยชน์โครงการและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลจากประธานกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ พร้อมเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานต่อไป