ข่าวสารนํ้าบาดาล

ทส. สั่งการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำรวจสถานภาพบ่อน้ำบาดาล เพื่อประเมินผลกระทบจากสถานการณ์น้ำเค็มรุกล้ำ กรณี ทำนบดินชั่วคราวของการก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำท่าถั่วเกิดการพังทลาย

  • อัพเดทวันที่ 16 พ.ค. 67
  • อ่าน 67
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email

     วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล มอบหมายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจสถานภาพบ่อน้ำบาดาล และสถานการณ์การใช้น้ำบาดาลที่อาจได้รับผลกระทบจากการรุกล้ำของน้ำเค็มจากแม่น้ำบางปะกงที่ไหลเข้าสู่คลองประเวศบุรีรมย์ และคลองสาขาในพื้นที่ตำบลบ้านกรูด ตำบลคลองประเวศ และตำบลสนามจันทร์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งดำเนินการภายใต้โครงการศึกษา สำรวจ เพื่อประเมินผลกระทบต่อแหล่งน้ำบาดาลจากสถานการณ์น้ำเค็มรุกล้ำ กรณี ทำนบดินชั่วคราวของการก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำท่าถั่วเกิดการพังทลาย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

     ทั้งนี้ ผลที่ได้จากการสำรวจดังกล่าว จะนำไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับวางแผนในการลงพื้นที่ติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำบาดาล และกำหนดแนวทางการฟื้นฟูบ่อน้ำบาดาลที่ได้รับผลกระทบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนต่อแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ต่อไป

 

 

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง