ข่าวสารนํ้าบาดาล

"พัชรวาท" ห่วงใยผู้ได้รับผลกระทบกรณีวินโพรเสส จ.ระยอง สั่งกำชับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเร่งตรวจสอบและแจ้งผลตรวจวิเคราะห์น้ำด่วน

  • อัพเดทวันที่ 16 พ.ค. 67
  • อ่าน 82
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email

     จากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเก็บกากสารเคมีวินโพรเสส ม.4 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ทำให้ชาวบ้านในตำบลบางบุตรและใกล้เคียงได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง จากกลิ่นฉุนรุนแรงของสารเคมีอันตราย มีผลกระทบทางด้านความเป็นอยู่และสุขภาพ เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ มีอาการแสบตา แสบจมูก เกิดอาการอักเสบ ตามผิวหนัง และยังไม่ทราบอาการที่จะมีผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว ดังนั้น พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สั่งการให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เร่งตรวจสอบและแจ้งผลตรวจวิเคราะห์น้ำวินโพรเสส จ.ระยอง เพื่อเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ที่ต้องใช้น้ำบาดาลเฝ้าระวังเป็นการด่วน

     นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเปิดเผยว่า ขณะนี้ได้มอบหมายให้สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนน้ำใต้ดิน บริเวณบริษัท วินโพรเสส จำกัด ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ซึ่งประกอบกิจการหล่อและหลอมโลหะ คืนสภาพกรดหรือด่าง ทำเชื้อเพลิงผสม ล้างภาชนะบรรจุภัณฑ์ด้วยตัวทำละลาย และมีใบอนุญาตถือครองวัตถุอันตรายประเภทน้ำมัน มีผลการปฏิบัติงานเบื้องต้นในช่วง 2 วันที่ผ่านมา ดังนี้

     1. ผลการเจาะสำรวจ จากหลุมเจาะ จำนวน 5 หลุม พบว่า พื้นที่ดังกล่าว ประกอบด้วยชั้นบนสุดเป็นทรายละเอียด ความหนาประมาณ 2-3 เมตร ชั้นต่อไปรองรับด้วย ชั้นทรายหยาบปนกรวด ความหนาประมาณ 1-2 เมตร และถัดมารองรับด้วยชั้นทรายหยาบปนดินเหนียว ความหนาประมาณ 5-6 เมตร บางช่วงความลึกพบชั้นทรายหยาบ ความหนาประมาณ 0.5 -1 เมตร มีลักษณะเปียกและมีกลิ่นฉุน (ซึ่งเป็นชั้นน้ำใต้ดินระดับตื้น) ตั้งแต่ความลึกประมาณ 10 เมตร พบชั้นหินผุ เกิดจากการผุพังของหินแกรนิตซึ่งเป็นชั้นหินฐาน

     2. พบน้ำบาดาลระดับตื้นในช่วงความลึกความลึกประมาณ 4-10 เมตร

     3. คุณภาพน้ำใต้ดินในเบื้องต้น จากหลุมเจาะที่วัดในภาคสนาม มีค่า pH อยู่ในช่วง 2.02-4.45 ค่าการนำไฟฟ้า (EC) อยู่ในช่วง  6,100 - 17,300 ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร

     4. ในขั้นต่อไป จะมีการเจาะสำรวจเพิ่มเติม อีกจำนวน 5 จุด สำรวจบ่อน้ำตื้นของชาวบ้าน เก็บตัวอย่างน้ำ วิเคราะห์คุณภาพน้ำในห้องปฏิบัติการ เพื่อประเมินขอบเขตการปนเปื้อน

     อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกล่าวต่อไปว่า ช่วงนี้อาจจะมีอุปสรรคในการทำงานของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากในบางช่วงที่มีฝนตก ทำให้เกิดไอหมอกสารเคมีปกคลุมไปทั่วพื้นที่ ส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความยากลำบาก