ข่าวสารนํ้าบาดาล

"พัชรวาท" ติดตามผลงานศูนย์แก้ปัญหาน้ำท่วม – น้ำแล้ง ย้ำเตรียมรับมือฤดูฝน ช่วยประชาชนรวดเร็วและต่อเนื่อง

  • อัพเดทวันที่ 21 พ.ค. 67
  • อ่าน 97
  • เผยแพร่โดย P Admin กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
Email

    วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ตรวจติดตามการดำเนินงานศูนย์อำนวยการติดตามและแก้ปัญหาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมเปิดสายด่วน Green Call 1310 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยมีนางอรนุช หล่อเพ็ญศรี อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสายชล ชั้น 9 อาคารกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมถ่ายทอดสัญญาณผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom ให้หน่วยงานส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟัง 

 

สำหรับการดำเนินที่ผ่านมา มีประชาชนแจ้งเรื่องภัยแล้งผ่านสายด่วน Green Call 1310 กด 4 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และ 1310 กด 5 กรมทรัพยากรน้ำ จำนวนทั้งสิ้น 91 ราย พร้อมแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้นทั้งหมด และกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้มีน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตร จำนวน 335 แห่งทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์ 83,640 คน หรือ 20,910 ครัวเรือน มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ 43,000 ไร่ ติดเป็นปริมาณน้ำต้นทุน 28.5 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ทั้งนี้ ยังได้แจกจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนไม่น้อยกว่า 4.7 ล้านลิตร พร้อมเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล ซ่อมแซมระบบประปาบาดาล และซ่อมแซมติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ทั่วประเทศ 

 

ด้านกรมทรัพยากรน้ำ ดำเนินการสูบน้ำช่วยเหลือภาวะน้ำแล้งในพื้นที่ 34 จังหวัด ปริมาณการสูบน้ำ 69.781 ล้าน ลบ.ม. แจกจ่ายน้ำสะอาด 5,430,533 ลิตร ประโยชน์ที่ได้รับ 117,835 ครัวเรือน ประชาชน 393,012 คน และพื้นที่ได้รับประโยชน์ 460,457 ไร่ เช่น การสูบน้ำสนับสนุนบึงบอระเพ็ด ต.ทับกฤช อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ สำหรับการอุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศ ปริมาณการสูบน้ำ 8.27 ล้าน ลบ.ม. และสนับสนุนการผลิตน้ำประปา ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ การสูบน้ำสนับสนุนไม้ผลในพื้นที่ตะวันออก (พื้นที่ จ.จันทบุรี จ.ระยอง จ.ตราด) เพื่อสนับสนุนไม้ผล เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด  ปริมาณการสูบน้ำ 15.74 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่ไม้ผลที่ให้การช่วยเหลือ 27,127 ไร่ 

ในการนี้ รมว.ทส. ได้มอบนโยบายให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และกรมทรัพยากรน้ำ ทำงานเชิงรุกทั้งการบรรเทาภัยแล้งและเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในฤดูฝน โดยดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามแผนและมาตรการที่กำหนดไว้จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ และมอบนโยบายเตรียมการป้องกันและบรรเทาน้ำท่วม โดยให้กรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เตรียมความพร้อมเครื่องมือ เครื่องจักร และบุคลากร รวมถึงระบบโทรมาตรและระบบแจ้งเตือนให้พร้อมส่งข้อมูลแจ้งแก่ประชาชนต่อไป