ข่าวสารนํ้าบาดาล

หลักเกณฑ์เข้าร่วมโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล???

  • อัพเดทวันที่ 30 มี.ค. 64
  • อ่าน 105,662
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email

เจาะน้ำบาดาลฟรีจริง ! แต่มีเงื่อนไข

👉 การเจาะฟรี ไม่สามารถเจาะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ 
(โครงการไม่ได้เจาะให้ส่วนตัว)

👉 การเจาะฟรี มีสำหรับเกษตรกร ซึ่งต้องรวมกลุ่มกัน ตามเงื่อนไขที่กำหนด 
ย้ำ !!! เกษตรกรต้องรวมกลุ่มกัน 8-15 ราย  !!! พื้นที่การเกษตรไม่น้อยกว่า 60-500 ไร่

👉 การเจาะฟรี ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ ต้องเป็นไปเพื่อจัดทำประปาส่วนรวมเท่านั้น (มีการกำหนดกติกาบริหารจัดการใช้น้ำบาดาลร่วมกัน)

👉 การเจาะฟรี ทุกรูปแบบจะต้องยื่นเรื่องผ่านหน่วยงานท้องถิ่น เช่น อบต. หรือ เทศบาล  ก่อนส่งมาที่…สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลที่ตั้งในส่วนภูมิภาค

👉 การขอรับโครงการไม่สามารถเจาะได้ในทันที จำเป็นต้องรออนุมัติโครงการตามแผนงบประมาณประจำปีต่อไป ตามลำดับคิวคำขอ


ช่องทางเข้าร่วมโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล???

เกษตรกรผู้สนใจต้องรวมกลุ่มกัน 8-15 ราย พื้นที่การเกษตรไม่น้อยกว่า 60-500 ไร่ ยื่นเรื่องผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. หรือ เทศบาล) และส่งเรื่องไปที่สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1-12 ที่รับผิดชอบพื้นที่แต่ละจังหวัด จากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบคุณสมบัติ และเดินทางไปสำรวจพื้นที่ว่ามีศักยภาพเพียงพอที่จะเจาะบ่อน้ำบาดาล และจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณต่อไป

***ขอย้ำว่า ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 

 

💦 ภาคเหนือ

 

👉 พื้นที่ จ.เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน และลำปาง

สอบถามหลักเกณฑ์ ติดตามแผนงานและคำขอเข้าร่วมโครงการ ในพื้นที่ได้ที่ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง โทรศัพท์ 054-282-356 มือถือ 091-859-2233

ติดต่อหรือจัดส่งเอกสารได้ที่ เลขที่ 430 หมู่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ … https://drive.google.com/drive/

 

👉 พื้นที่ จ.ตาก พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ และกำแพงเพชร

สอบถามหลักเกณฑ์ ติดตามแผนงานและคำขอเข้าร่วมโครงการ ในพื้นที่ได้ที่ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 กำแพงเพชร โทรศัพท์ 055-851-127

ติดต่อหรือจัดส่งเอกสารได้ที่ เลขที่ 84 หมู่ 8 บ้านทรงธรรม ต.ทรงธรรม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ … http://www.dgr.go.th/bgr7/th/download/458

 

💦 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

👉 พื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ มหาสารคาม เลย หนองบัวลำภู และขอนแก่น

สอบถามหลักเกณฑ์ ติดตามแผนงานและคำขอเข้าร่วมโครงการ ในพื้นที่ได้ที่ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 ขอนแก่น โทรศัพท์ 043-236-663

ติดต่อหรือจัดส่งเอกสารได้ที่ เลขที่ 178 ม.27 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ … http://www.dgr.go.th/th/download/

 

👉 พื้นที่ จ.ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ และนครราชสีมา

สอบถามหลักเกณฑ์ ติดตามแผนงานและคำขอเข้าร่วมโครงการ ในพื้นที่ได้ที่ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 นครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-953-677  

ติดต่อหรือจัดส่งเอกสารได้ที่ เลขที่ 87 ม.4 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ … http://www.dgr.go.th/bgr5/th/download/204

 

👉 พื้นที่ จ.นครพนม สกลนคร มุกดาหาร หนองคาย บึงกาฬ และอุดรธานี

สอบถามหลักเกณฑ์ ติดตามแผนงานและคำขอเข้าร่วมโครงการ ในพื้นที่ได้ที่ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 อุดรธานี โทรศัพท์ 042-920-655

และติดต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งดูแลโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรได้ โดยตรงทางมือถือ 093-565-0044

ติดต่อหรือจัดส่งเอกสารได้ที่ เลขที่ 134 หมู่ 14 ถ.อุดร-สกลนคร อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ … http://www.dgr.go.th/bgr10/th/download/291

 

👉 พื้นที่ จ.ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี

สอบถามหลักเกณฑ์ ติดตามแผนงานและคำขอเข้าร่วมโครงการ ในพื้นที่ได้ที่ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-955-506 และ 045-955-507

ติดต่อหรือจัดส่งเอกสารได้ที่ เลขที่ 106 หมู่ 2 บ้านนางิ้ว ตำบลกระโสบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ … http://www.dgr.go.th/bgr11/th/download/205

 

💦 ภาคกลาง • ภาคตะวันตก • ภาคตะวันออก

 

👉 พื้นที่ จ.กาญจนบุรี ชัยนาท นครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธานี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา อุทัยธานี และสุพรรณบุรี

สอบถามหลักเกณฑ์ ติดตามแผนงานและคำขอเข้าร่วมโครงการ ในพื้นที่ได้ที่ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 035-440-331 และ 035-440-332

ติดต่อหรือจัดส่งเอกสารได้ที่ เลขที่ 255 หมู่ 1 ถ.สุพรรณบุรี-ลาดตาล ต.โคกโคเฒ่า อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ … https://drive.google.com/drive/

 

👉 พื้นที่ จ.นครนายก ปราจีนบุรี เพชรบูรณ์ ลพบุรี และสระบุรี

สอบถามหลักเกณฑ์ ติดตามแผนงานและคำขอเข้าร่วมโครงการ ในพื้นที่ได้ที่ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 สระบุรี โทรศัพท์ 036-387-271

ติดต่อหรือจัดส่งเอกสารได้ที่ เลขที่ 81 หมู่ 5 ถ.สุวรรณศร ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ … http://www.dgr.go.th/bgr3/th/download/171

 

👉 พื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ นครปฐม เพชรบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และราชบุรี

สอบถามหลักเกณฑ์ ติดตามแผนงานและคำขอเข้าร่วมโครงการ ในพื้นที่ได้ที่ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 ราชบุรี โทรศัพท์ 032-334-874

ติดต่อหรือจัดส่งเอกสารได้ที่ เลขที่ 273 หมู่ที่ 1 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ … http://www.dgr.go.th/bgr8/th/download/430

 

👉 พื้นที่ จ.จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด สระแก้ว และระยอง

สอบถามหลักเกณฑ์ ติดตามแผนงานและคำขอเข้าร่วมโครงการ ในพื้นที่ได้ที่ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 ระยอง โทรศัพท์ 038-677-768

ติดต่อหรือจัดส่งเอกสารได้ที่ เลขที่ 94 หมู่ที่ 2 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ … http://www.dgr.go.th/bgr9/th/download/563

 

💦 ภาคใต้
 

👉 พื้นที่ จ.กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ระนอง และตรัง

สอบถามหลักเกณฑ์ ติดตามแผนงานและคำขอเข้าร่วมโครงการ ในพื้นที่ได้ที่ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตรัง โทรศัพท์ 075-825-700 และ 075-825-701

ติดต่อหรือจัดส่งเอกสารได้ที่ เลขที่ 114 หมู่ 6 ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง 92000

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ … http://www.dgr.go.th/bgr6/th/download/558

 

👉 พื้นที่ จ.นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สตูล และสงขลา

สอบถามหลักเกณฑ์ ติดตามแผนงานและคำขอเข้าร่วมโครงการ ในพื้นที่ได้ที่ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 สงขลา โทรศัพท์ 074-330-225

ติดต่อหรือจัดส่งเอกสารได้ที่ เลขที่ 439/10 ม.2 ถ.สงขลา-เกาะยอ ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ … http://www.dgr.go.th/th/download/