ข่าวสารนํ้าบาดาล

อธิบดี “น้ำบาดาล” ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

  • อัพเดทวันที่ 26 ก.ค. 64
  • อ่าน 915
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 11 ภาพ

     วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมด้วย นายเฉลิม กลิ่นนิ่มนวล ที่ปรึกษากรมทรัพยากรน้ำบาดาล และนายอุโรม แก้วจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 (ขอนแก่น) ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่ แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดําริ บริเวณตําบลดงเค็ง อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

     สำหรับรูปแบบโครงการ ประกอบด้วย

     👉 บ่อน้ำบาดาล ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 12 บ่อ ความลึกเฉลี่ย 70 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ขนาด 3 แรงม้า จำนวน 12 ชุด

     👉 บ่อสังเกตการณ์ ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 2 บ่อ พร้อมติดตั้งเครื่องวัดระดับน้ำและคุณภาพน้ำอัตโนมัติ จำนวน 2 ชุด

     👉 ชุดแผงพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 2 ชุด

     👉 ถังเหล็กเก็บน้ำ ความจุ 1,000 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง

     👉 โรงสูบพร้อม Vertical multistage pumb ขนาด 20 แรงม้า จำนวน 2 ตัว

     👉 หอถังเหล็กเก็บน้ำชนิดแรงดัน 30 เมตร ความจุ 300 ลูกบาศก์เมตร ความสูง 39 เมตร จำนวน 1 ถัง

     👉 ถังกรองสนิมเหล็ก จำนวน 2 ถัง

     👉 อาคารปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่ม

     👉 จุดจ่ายน้ำถาวร จำนวน 3 จุด