ข่าวสารนํ้าบาดาล

กพน. คว้ารางวัลทุนหมุนเวียนด้านการพัฒนา ในงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2564

  • อัพเดทวันที่ 15 ก.ย. 65
  • อ่าน 563
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 25 ภาพ
     วันที่ 15 กันยายน 2565 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2564 ภายใต้ชื่องาน “ทุนหมุนเวียน สานต่อนโยบายรัฐ ต่อยอดเศรษฐกิจ สู่อนาคตวิถีใหม่” เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้ และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานของทุนหมุนเวียนต่างๆ ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของทุนหมุนเวียนในฐานะเป็นกลไกสำคัญของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ ห้องจูปิเตอร์ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี 
 
     ทั้งนี้ กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล (กพน.) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 (รางวัลการพัฒนาดีเด่น ประเภทชมเชย) โดย นางสาววรีวสยา สินธุเดชะ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานทรัพยากรน้ำบาดาล) เป็นผู้แทนรับรางวัล พร้อมด้วยนางสาวใบพร ปาวรีย์ ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานดังกล่าว นอกจากนี้ กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ได้ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอและโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลในครั้งนี้
 
     อนึ่ง รางวัลการพัฒนาดีเด่น เป็นรางวัลสำหรับทุนหมุนเวียนที่มีการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานตามเป้าหมายหรือมาตรฐานที่กำหนดไว้ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง