ข่าวสารนํ้าบาดาล

อบรมหลักสูตร ช่างเจาะน้ำบาดาล ระดับ 1 รุ่นที่ 26 (ภาคกลางและภาคตะวันออก)

  • อัพเดทวันที่ 28 พ.ย. 65
  • อ่าน 396
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 7 ภาพ
    วันที่ 28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565 สำนักบริหารกลาง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดฝึกอบรมหลักสูตร ช่างเจาะน้ำบาดาล ระดับ 1 รุ่นที่ 26 (ภาคกลางและภาคตะวันออก) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพช่างเจาะน้ำบาดาล ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับน้ำบาดาลอย่างถูกต้อง สามารถปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานที่สามารถปฏิบัติงานด้านการเจาะน้ำบาดาลตามกฎหมาย โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ทั้งสิ้น 68 ราย ณ โรงแรมเฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

   โอกาสนี้ นายสิทธิศักดิ์ มั่นอยู่ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานทรัพยากรน้ำบาดาล) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมโดย ดร. ณัฐฑิณี รตานนท์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
 
    ทั้งนี้ ได้มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล มาบรรยายมอบความรู้ แก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย