ข่าวสารนํ้าบาดาล

EECd หารือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อค้นหาแหล่งน้ำสำรองให้กับพื้นที่

  • อัพเดทวันที่ 25 ม.ค. 66
  • อ่าน 381
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 3 ภาพ
วันที่ 24 มกราคม 2566 นายเกษมสันต์ จิณณวาโส ที่ปรึกษาพิเศษด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกพร้อมผู้บริหารระดับสูง ร่วมหารือการดำเนินงานสนับสนุนการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้กับพื้นที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลประเทศไทย (Eastern Economic Corridor of Digital: EECd) หรือ Digital Park Thailand ให้เป็นส่วนหนึ่งของ EEC โดยมี นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้การต้อนรับ
 
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลประเทศไทย จะเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุนด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลของภูมิภาค มุ่งเน้นให้เกิดการลงทุนในธุรกิจดิจิทัลควบคู่กับการสร้างสรรค์ นวัตกรรมดิจิทัลเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย ตลอดจนยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมไอซีทีเดิมไปสู่อุตสาหกรรมดิจิทัลยุคใหม่ (New S-Curve Digital Industry) รวมถึงเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับทุกภาคส่วน โดยมุ่งเน้นการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อให้เกิดการร่วมผลิตและแบ่งปันการใช้ทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนการเป็นสนามทดลองนวัตกรรมดิจิทัลที่สำคัญของประเทศ ที่ผ่อนปรนกฎระเบียบที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น การทดสอบต้นแบบอุปกรณ์และระบบซอฟต์แวร์ในสภาพแวดล้อมจริงก่อนนำไปใช้งาน
 
ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ดำเนินการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลในพื้นที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลเบื้องต้น โดยสำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล และสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 (ระยอง) เข้าสำรวจธรณีฟิสิกส์วัดค่าความต้านทานไฟฟ้า จำนวน 4 แนว เพื่อวางแผนค้นหาพื้นที่ที่มีศักยภาพของน้ำบาดาลสูง เจาะสำรวจ จำนวน 2 บ่อ ความลึก 150-200 เมตร สามารถพัฒนาน้ำบาดาลได้ปริมาณมากกว่า 6 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และน้ำบาดาลมีคุณภาพดี มีปริมาณสารละลายทั้งหมดน้อยกว่า 500 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จะดำเนินการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ดำเนินการสำรวจพื้นที่ขั้นรายละเอียด และดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาลเพิ่มเติม สำหรับรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลต่อไป