ข่าวสารนํ้าบาดาล

สทบ. เขต 2 ลงพื้นที่พบ อปท. และกลุ่มผู้ใช้น้ำ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางบริหารจัดการโครงการ RBF

  • อัพเดทวันที่ 17 มี.ค. 66
  • อ่าน 320
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 11 ภาพ
     วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 นายทนงศักดิ์ ล้อชูสกุล ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 (สุพรรณบุรี) พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่บ้านธรรมามูลใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ริมแม่น้ำ (Riverbank Filtration หรือ RBF) ร่วมกับคณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนผู้ได้รับประโยชน์ ในการนี้ ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างความเข้าใจร่วมกัน พร้อมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และรายละเอียดการส่งมอบบ่อน้ำบาดาล พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ในการบริหารจัดการใช้น้ำบาดาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ มีแหล่งน้ำที่มีความมั่นคง และใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาลได้อย่างคุ้มค่า