ข่าวสารนํ้าบาดาล

“24 พฤษภาคม วันป่าชุมชนแห่งชาติ” กรมป่าไม้จัดกิจกรรมรณรงค์เน้นให้คนอยู่กับป่า ใช้ประโยชน์ตามแนวทางปรัฐชาเศรษฐกิจพอเพียง

  • อัพเดทวันที่ 24 พ.ค. 66
  • อ่าน 443
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 20 ภาพ

     วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันป่าชุมชนแห่งชาติ พ.ศ. 2566 พร้อมทั้งคณะผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมงาน นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ ในการจัดงานในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้ร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนในรูปแบบของป่าชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถจัดการป่าชุมชนและได้ประโยชน์จากป่าชุมชนอันจะส่งผลให้ชุมชนดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้นายสุรินท์ วรกิจธำรง รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้มอบหมายให้นาวสาววัชราพร เสียงสังข์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นผู้แทนเข้าร่วมงานดังกล่าว