ข่าวสารนํ้าบาดาล

อธิบดีน้ำบาดาลเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการบริหารโครงการและถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล

  • อัพเดทวันที่ 29 ส.ค. 66
  • อ่าน 328
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 34 ภาพ

     วันนี้ (29 สิงหาคม 2566) นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์และการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านน้ําบาดาลเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ ในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดําเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ” โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เข้าร่วมสัมมนาฯ ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 27 - 29 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมไมด้า เดอ ซี หัวหิน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

 

     การสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารโครงการฯ ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง พัฒนากระบวนการ จัดทําแผนปฏิบัติงาน ให้แก่เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดยมีรูปแบบการสัมมนาฯ ประกอบด้วย การบรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้ การระดมความคิดเห็น และการเสวนา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารโครงการฯ ต่อไป