ข่าวสารนํ้าบาดาล

3 ตุลาคม วันสถาปนากรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครบรอบ 21 ปี

  • อัพเดทวันที่ 4 ต.ค. 66
  • อ่าน 314
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 66 ภาพ

     กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครบรอบ 21 ปี (3 ตุลาคม 2566) โดยมีนายกุศล โชติรัตน์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล อดีตอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ดร.อรนุช หล่อเพ็ญศรี อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ดร.สุรินทร์ วรกิจธำรง รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นายยงยุทธ นาควิโรจน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาลทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมพิธี ณ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

 

     ในการนี้ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีสงฆ์ ถวายภัตตาหารเช้า และทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากนั้นประกอบพิธีสักการะศาลพระวิษณุกรรม ศาลพระภูมิเจ้าที่ และศาลตายาย ถวายพวงมาลัยพร้อมเครื่องเซ่นไหว้ บริเวณลานด้านหน้ากรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อเป็นสิริมงคล และสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

 

     ปีพุทธศักราช 2545 ประเทศไทยมีการปฏิรูประบบราชการเพื่อปรับโครงสร้างของส่วนราชการให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจในแต่ละด้านอย่างชัดเจนมากขึ้น “กรมทรัพยากรน้ำบาดาล” สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานที่ได้รับการสถาปนาขึ้น  เพื่อรวบรวมภารกิจด้านการเจาะและพัฒนาน้ำบาดาลของประเทศไทยที่อยู่ตามหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ กรมทรัพยากรธรณี กรมโยธาธิการ กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท และกรมอนามัย ให้มาอยู่หน่วยงานเดียวกันเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลของประเทศ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน