ข่าวสารนํ้าบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประชุมผู้บริหารครั้งที่ 1/2567

  • อัพเดทวันที่ 5 ต.ค. 66
  • อ่าน 321
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 20 ภาพ

    วันที่ 4 ตุลาคม 2566 นายกุศล โชติรัตน์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยมีนายสุรินทร์ วรกิจธำรง รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นายยงยุทธ นาควิโรจน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมคณะผู้บริหารจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมการประชุม ซึ่งในที่ประชุมมีการรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการกันเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี และรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน รวมถึงการมอบนโยบายเพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567