ข่าวสารนํ้าบาดาล

กรมน้ำบาดาล จัดประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้จากการเข้าประชุมในเวทีระดับนานาชาติ

  • อัพเดทวันที่ 10 ต.ค. 66
  • อ่าน 380
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 33 ภาพ

     วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยกองแผนงาน จัดประชุมรายงานผลโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผ่านการประชุมระดับนานาชาติเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาล โดยมีนายกุศล โชติรัตน์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้เกียรติเป็นประธาน และนางสาววรีวสยา สินธุเดชะ ผู้อำนวยการกองแผนงาน กล่าวรายงานและชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม ซึ่งมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และเจ้าหน้าที่สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 – 12 เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Video Conference)

 

     การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับจากโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผ่านการประชุมระดับนานาชาติ เพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาล ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้แก่บุคลากรกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้รับทราบและนำองค์ความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการสำรวจ พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูแหล่งน้ำบาดาล ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมทั้งต่อยอดการศึกษาและวิจัยในอนาคต ซึ่งประกอบไปด้วยการประชุมในเวทีระดับนานาชาติ จำนวน 5 รายการ ดังนี้

     1) การประชุม UN 2023 Water Conference เมื่อวันที่ 20 – 26 มีนาคม 2566 ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

     2) การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการบริหารจัดการน้ำไทย – ฮังการี เมื่อวันที่ 21 – 26 พฤษภาคม 2566 ณ กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี

     3) การประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์

     4) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 34 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2566 ณ เมืองโบโกร์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และ

     5) การประชุมสมาคมนักอุทกธรณีวิทยานานาชาติ ครั้งที่ 50 เมื่อวันที่ 15 – 25 กันยายน 2566 ณ เมืองเคปทาวน์ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้

 

 

 

 

 

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง