ข่าวสารนํ้าบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยกองแผนงานจัดประชุมคณะกรรมการติดตาม กำกับ ดูแล การควบคุมภายในกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  • อัพเดทวันที่ 14 พ.ย. 66
  • อ่าน 371
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 15 ภาพ

     วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยกองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม กำกับดูแล การควบคุมภายในกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ 2566


     โดยมี นายกุศล โชติรัตน์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อพิจารณา(ร่าง) รายงานการควบคุมภายใน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ ซึ่งมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบ Video Conference ไปยังสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1-12