ข่าวสารนํ้าบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดประชุมมอบนโยบายและเจตนารมณ์ ไม่รับของขวัญและของกำนัล (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

  • อัพเดทวันที่ 8 ก.พ. 67
  • อ่าน 137
  • เผยแพร่โดย Puttipong P กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
Email

     วันที่ 8 ก.พ. 2567 นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบ Video Conference

     อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้เน้นย้ำนโยบายและเจตนารมณ์การไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกประเภทจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยให้ถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด สู่การขับเคลื่อนและสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดต่อไป