ข่าวสารนํ้าบาดาล

ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจติดตามภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

  • อัพเดทวันที่ 20 มี.ค. 67
  • อ่าน 144
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email

     วันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ ประชุมตรวจติดตามการดำเนินงานตามภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นายยงยุทธ นาควิโรจน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะดังกล่าว ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบออนไลน์ไปยังหน่วยงานส่วนภูมิภาคด้วย