ข่าวสารนํ้าบาดาล

ประชุมสรุปผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

  • อัพเดทวันที่ 28 มี.ค. 67
  • อ่าน 111
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email

     วันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. นายยงยุทธ นาควิโรจน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานการประชุมร่วมระหว่างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อสรุปผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์