ข่าวสารนํ้าบาดาล

ประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 2/2567

  • อัพเดทวันที่ 4 เม.ย. 67
  • อ่าน 134
  • เผยแพร่โดย P Admin กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
Email

 วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 10.00 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล นายยงยุทธ นาควิโรจน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 2/2567 โดยมีคณะกรรมการจากสำนัก กอง กลุ่ม ศูนย์ ที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาเรื่องที่นำเสนอเข้าที่ประชุม