ข่าวสารนํ้าบาดาล

การประชุมหารือโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง

  • อัพเดทวันที่ 16 ม.ค. 60
  • อ่าน 836
  • เผยแพร่โดย DGR Admin กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
Email
อัลบั้มภาพ 17 ภาพ

     วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมหารือโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (งบกลาง) การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์กับราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดจากการใช้งบประมาณแผ่นดิน เสร็จทันฤดูฝนในปี 2560 ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป ณ ชั้น 5 อาคาร 2 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

 

ที่มาและภาพข่าวโดย : กองสื่อสารและการมีส่วนร่วม
 ***หากต้องการภาพถ่ายหรือเนื้อหาข่าวต้นฉบับเพื่อใช้ประกอบกิจกรรมอื่นๆ กรุณาติดต่อ กองสื่อสารและการมีส่วนร่วม โทรศัพท์ : 0 2666 7008