ข่าวสารนํ้าบาดาล

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ตรวจเยี่ยมสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 7 กำแพงเพชร

  • อัพเดทวันที่ 27 ม.ค. 60
  • อ่าน 1,115
  • เผยแพร่โดย DGR Admin กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
Email
อัลบั้มภาพ 39 ภาพ

    วันที่ 26 มกราคม 2560 นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจราชการและมอบนโยบายแก่สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 7 กำแพงเพชร โดยมี นายประจวบ ลอยสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 กำแพงเพชร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

     เวลา 14.30 น. อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เดินทางถึงสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 กำแพงเพชร เยี่ยมชมแปลงเกษตรสาธิตจากโครงการดอกไม้บาน เกษตรน้ำน้อย ผลผลิตราคาดี ต่อยอดได้ ตามนโยบายของ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประกอบด้วย ผักกาดเขียว ผักกาดขาว พริก มะเขือ มะนาว ต้นหอม ผักชี ถั่วฝักยาว บวบ คะน้า ผักชีฝรั่ง ผักชีลาว ฯลฯ โดยใช้น้ำจากบ่อบาดาลภายในสำนักงาน ในการนี้ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลพร้อมคณะผู้บริหาร ให้เกียรติเก็บเกี่ยวผลผลิตผักกาดเขียวเพื่อนำไปประกอบอาหารให้กับเจ้าหน้าที่ในสำนักงานด้วย

     จากนั้น ได้ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ตามภารกิจอำนาจหน้าที่และมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการเน้นย้ำการทำงานโดยยึดหลัก “รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม”  โดยนายประจวบ  ลอยสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 7 กำแพงเพชร กล่าวรายงาน พร้อมทั้งหารือปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินงาน เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกันต่อไป 

 

ที่มาและภาพข่าวโดย : กองสื่อสารและการมีส่วนร่วม
 ***หากต้องการภาพถ่ายหรือเนื้อหาข่าวต้นฉบับเพื่อใช้ประกอบกิจกรรมอื่นๆ กรุณาติดต่อ กองสื่อสารและการมีส่วนร่วม โทรศัพท์ : 0 2666 7008